ABITAT

zarządzanie i administrowanie

nieruchomościami
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Inwestycyjnych
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
© ABITAT 2009-2021
Zarządcy i administratorzy nieruchomości

Oferta

Zobacz również:

- Kontakt
- Mapa dojazdu

1. Czynności związane z eksploatacją techniczną
•    prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
•    zawieranie umów o dostawę mediów i usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości
•    zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
•    kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje urządzeń i instalacji technicznych na terenie nieruchomości
•    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków i lokali oraz instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej administrowanej nieruchomości
•    kontrola nad utrzymaniem czystości w nieruchomości
•    doradztwo techniczne

2. Czynności związane z obsługą finansową:
•    rozliczanie przychodów, kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości
•    rozliczanie zobowiązań poszczególnych Właścicieli lokali oraz części wspólnej
•    sporządzanie sprawozdań finansowych
•    wydawanie zaświadczeń  właścicielom nieruchomości
•    windykacja należności
•    prowadzenie sprawozdawczości finansowej i podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z przygotowaniem rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS

3. Czynności związane z obsługą prawną:

•    zawieranie umów o dostawy mediów, a także o prace związane z utrzymanie nieruchomości wspólnej, kontrola prawidłowości wykonania tych umów
•    wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych zgodnie z decyzjami właścicieli
•    reprezentacja na życzenie obsługiwanych podmiotów przed sądami i organami egzekucyjnymi
 

 Każda nasza oferta jest przygotowywana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej nieruchomości i zgodnie z potrzebami klientów.

 

powrót na stronę główną
made by www.erbo.pl